Aké istoty v živote potrebujem…

Inak obdarené dieťa potrebuje celkom určite istotu vo svojej rodine a prostredí, kde sa cíti akceptované a podporované.

Tiež potrebuje istotu vo vzťahoch s blízkymi, kde sa cíti milované a porozumené.

Dôležitá je aj istota vo vlastných schopnostiach a možnostiach, aby sa mohlo sebavedome rozvíjať a zapájať do života.

Poskytnutie podpory a prijatie dieťaťa so všetkými jeho potrebami a schopnosťami sú kľúčové pre vytvorenie tejto istoty.

A aké hodnoty ma takéto dieťa pre spoločnosť???

Inak obdarené dieťa môže prispieť k spoločnosti hodnotami ako inklúzia, empatia a vzájomné porozumenie. Jeho prítomnosť a účasť môžu povzbudiť spoločnosť k väčšej tolerancii a pochopeniu rôznorodosti. Taktiež môže motivovať spoločnosť k vytváraniu inkluzívnejších a prístupnejších prostredí pre všetkých. Pre spoločnosť môže byť hodnotné aj uznávanie rozmanitosti schopností a prispôsobovanie sa potrebám každého jednotlivca, čo môže viesť k lepšiemu a spravodlivejšiemu začleneniu všetkých ľudí.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Aké krásne odpovede dostane človek od ChatGPT 👌

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Aké ľahké je ale takmer okamžite zbadať zásadne rozdiely, v ponúknutých odpovediach a krutou realitou, ktorej musíme čeliť.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

A čo vlastne úplne stačí aby mnohé z navrhnutého od ChatGPT platilo?

✅️ úplne prirodzene sa zaujímať jeden o druhého

✅️ byť milý, láskavý

✅️ chcieť sa zastaviť a počúvať

✅️ usmiať sa

✅️ ponúknuť pomoc keď je vítaná

Som veľmi vďačná, že ma rodičia naučili úplne prirodzene pomáhať. ❤️ Brať pomoc ako poslanie a nie prácu. ❤️ Niet milšej chvíle, kedy sa môžme obetovať pre lásku. ❤️

#podpora#hodnoty#istoty#laska#bdelakoma#rodina