Ako nás vnímajú iní a ako sa posúvame

Po metamorfnej technike, kedy náš kamarát Matejko oddychoval, zatiaľ čo jeho telo pracovalo sme sa rozhodli aktívne zapojiť aj jeho 😉😎💪🏻

A farebné hranie bola skvelá voľba, aj keď to vyžadovalo naozaj poriadny kus práce – aktívne sledovať farebné ozvučené “kamene” pred sebou, súčasne vnímať farebný zvonček – prepínanie zrakovej pozornosti, podľa farby zvončeka nájsť ozvučený kameň rovnakej farby a zahrať naň 🌈🎶

Poviete si, čo je na tom? Možno sa to nezdá, ale je to náročná úloha a Matejko je navyše v bdelej kóme!

Pýtate sa ďalej, aký to teda má význam? Veľký, mimoriadne veľký!

Mohli by sme si povedať, že načo niečo vymýšľať, načo vynakladať akékoľvek úsilie, veď je ten chlapec v bdelej kóme. Bola by to určite jednoduchšia cesta. Ale cesta bez zmyslu, bez radosti, bez ľudskosti, cesta do

prázdnoty, a to nie je cesta pre nás a našťastie ani pre skvelú Matejkovu rodinu.

My vnímame, že keď je Matej súčasťou takého každodenného života, aktívnou súčasťou, je to preňho tá najlepšia terapia – je prijatý, vnímaný ako dôležitý, ako súčasť niečoho väčšieho, ako niekto, kto môže, dokáže, zvládne, aj ked s pomocou. A toto on vníma veľmi intenzívne a práve v takýchto chvíľach je najviac v pohode. A o to ide! 🙏🏻👍🏻❤️

zhrnutie napísala Mgr. Zuzana Švecová-Rajčániová, riaditeľka poradensko-konzultačného centra Kcentrum v Bratislave