Dôvera a zázrak vzájomného obohatenia

Som šťastná, keď viem, že Mateja terapia baví 🦖

A preto naozaj odstupom času, skúsenosti a pozorovania dôkladne a spoločne vyberáme, ktorou cestou pôjdeme.

Dovoliť samému Matejovi rozhodovať, čo ho teší, čo ho obohacuje, ma zároveň robí nesmierne hrdou mamou.

Dôvera, ktorú v nás má, je veľkým a dôležitým kľúčom k jeho vlastnému úspechu.

Možno sú to totálne maličké krôčiky v jeho progrese, ale istota, ktorú mu naše rozhodnutia prinášajú, ho vnútorne nabíja neskutočnou silou.

Prajem všetkým spomaliť, poobzerať sa, vnímať svet, ľudí a udalosti tak ozajsky.

Ozajsky žiť

Ozajsky sa smiať

Ozajsky sa tešiť

Ozajsky plakať

Ozajsky vyjadriť pocity

🙌
❤️
🦖
⚽️
✈️

Krásny deň priatelia a sledovatelia nášho výnimočného syna a celého Team-u 😘