Nová neinvazívna terapia

Riešením na naše ťažkosti môže byť aj jemný dotyk 🦋👌🙂

METAMORFNÁ TECHNIKA

V Kcentre, ktoré Matej navštevuje naozaj dlho sa doteraz stretával hlavne s konceptom muzikoterapia, bazálna stimulácia, Handle koncept, senzorická integrácia, snoezelen a ďalšími hravými terapeutickými prístupmi.

Od začiatku školského roka sme začali v centre využívať aj novú techniku, ktorá je člv ppnuke – metamorfná technika.

Čaro tejto techniky je v tom, že je neinvazívna, príjemná a veľmi jemná a pritom pôsobí veľmi silne. Nájde si v organizme presne to, čo je aktuálne najvypuklejším problémom a ošetrí to.

Matej je spokojní, lebo aj prístup oboch terapeutiek je láskavý, šitý namieru potrebám a možnostiam dieťaťa s ohľadom na jeho obmedzenie.

A toľkokrát nám Matej dokázal, že zvládne veľa, len potrebuje našu Pomoc a podporu.

Ďakujeme Kcentrum

#kcentrum#láska#ľudskosť#porozumenie#posúvaniehranic#pomocnáruka#handicap

Pre viac info o novom prístupe: