Cvičenie nás posúva a baví

Matej od začiatku tejto svojej bdelokomistickej púte vyskúšal rôzne druhy cvičenia, rôzne techniky a prístupy.
Dokonca vnímame, že každý typ cvičenia má v daný okamih veľký význam pre jeho rozvoj, tak telesný ako mentálny.
Na začiatku mu napr.Vojtova metóda pomohla veľmi pri prehĺtaní a rozhýbaní príliš spastických partií tela, tiež stimulovala nervové dráhy. Skúšali sme aj Feldenkreisa, neskôr sme sa venovali skôr jemnejším technikách.
Dnes Matej už 3rok cvičí BMC koncept, @bodymindconnecting concept, čo dáva jeho cvičeniu hlbší zmysel, prepojenie a hlavne je to také intuitívne a prirodzené.

Sme radi za veľký prínos terapeutiek, a samozrejme aj za vašu veľkú podporu, bez vašej pomoci, 2% by sme celý tento koncept ťažko vyskladali.

Vďaka kamoši