Rok 2017

Stav k   decemberu 2017:

Matej je aj naďalej každý deň rehabilitovaný tetou Ivkou,  2x týždenne ho navštevuje masér ujo Julo a 2x týždenne absolvuje hippoterapiu.

Zvyšok vypĺňa naša rodina a taktiež pomáhajú aj ľudia z obce či blízkeho okolia: sauna, výrivka, bublinkový kúpeľ, soľný kúpeľ, bazálna stimulácia, masáže v rámci našich možností, reflexná terapia, spoločné chvíle, hry a prechádzky a modlitba, účasť na sv. omši, oddych a relax pomocou hudby a domáceho „snoozelen“.

Do budúcna plánujeme pre Matejka v januári 2018  ďalší pobyt v Šoproni, Maďarsko a následne ďalšie  s dvojmesačnými intervalmi.  Na konci prvého štvrťroka by sme chceli absolvovať delfínoterapiu – je to v štádiu riešenia.

November 2017- December 2017 – ambulantný pobyt v Dunajskej Lužnej – masáže a Vojtová metóda

22.10-27.10.2017 Druhý pobyt v Šoproni.  Strávili sme pekný týždeň s Matejkom,  Matejko potešil svojim  výkonom aj pani doktorku  Málly, čo bolo uvedené aj v konečnej správe.  Celkovo hodnotíme  druhý pobyt pozitívne, výsledky  stimulácie mozgu sa vždy dostavia po nejakom čase. V Matejkovom prípade to bola  zvýšená aktivita rúk, prštekov a nôh.

03.10.2017 Matej prijal pomazanie chorých a pomazanie relikviou Titusa Zemana.

11.09.2017 Začali sme sa intenzívnejšie venovať prehĺtaniu, väčší dôraz kladieme na pohodu a trpezlivosť  pri kŕmení. Výsledky sa prejavili po čase a Matej  dnes dokáže zjesť 80% mixovanej stravy cez ústa. Pracujeme pomaličky na pití cez ústa, kde  ale bude aj  pôsobiť jeho  trauma a bude spomaľovať tento proces.

26.08.2017  Rodinná púť do Mariánky – poďakovanie sa Panne Márii za pomoc a ochranu.

24.08.2017   Vyšetrenie prehĺtacieho reflexu v Skalici – na základe RTG  vyšetrenia sa  potvrdilo čo sme predpokladali  a  u Matejka je  prehĺtací reflex  prítomný avšak oneskorený, čiže pri nesprávnom  kŕmení môže dôjsť k aspirácii. Pani doktorka s nami prebrala  techniku a postupy ako stimulovať prehĺtací reflex, a tak začať viac pracovať na  cieli ODSTRÁNENIE PEGU.

Je to cesta o trpezlivosti, ale výsledkom môže byť, že Matej bude jesť sám.

23.08.2017  Rozlúčka s neziskovou  organizáciou Plamienok. 

Na základe dobrého zdravotného stavu  Matejka stavu sme sa  rozlúčili s touto organizáciou, nakoľko  Matejko je mimo ohrozenia života. Rozlúčka bola vo veľmi priateľskej atmosfére a veľmi nám bude chýbať  tento tím. Ale  je nám jasné, že ich pomoc je potrebná v rodinách kde je stav pacientov omnoho horší.

19.08.2017  Návrat zo Soprone.  Podľa pani doktorky Dr.habil. Málly Judit Ph.D. je potrebné počkať cca 6-8 týždňov na výsledky, každopádne je vidieť, že Matej má uvoľnenejšie ruky a nohy.  Nabrali sme nové skúsenosti a techniky a budeme ich používať v každodennej stimulácii.

13.08.2017  Začíname liečebný pobyt v Soproni – http://www.neurorehab.hu

Júl 2017 Po niekoľkých dňoch doma, po neprestajnej stimulácii jeho tela prichádzajú pre nás ďalšie úspechy. Počas mesiaca júl sa Matejkov vizuálny stav rapídne zmenil, čo je vidieť aj na fotke, ktorá je v úvode tohto článku. Áno, Matej vyzerá nádherne, ale jeho telo potrebuje neustále uvoľňovať. Preto zvažujeme nad ďalšími liečebnými pobytmi, napr. v ADELI centre v Piešťanoch, Soproni v Maďarsku.

No už teraz môžme s radosťou konštatovať, že sme spoločne dosiahli to, že Matej sa viac uvoľňuje, začína spontánne kýchať, zívať, kašlať, hýbať si prštekmi, hýbať jazykom a proste robí to, čo sú pre nás všetkých samozrejmé každodenné „pohyby“ nášho tela (žmurkanie) a postupne sa otvárajú ďalšie a ďalšie „dvere“ v jeho hlavičke a veríme, že jedného dňa sa zobudí pri nás a povie Mamka, Tatko ďakujem.

28.06.2017 Rodina je opäť pokope a Matej si užíva oddych doma, v prostredí ktoré pozná.

01.06.2017 začíname 28–dňový pobyt v Kováčovej, ktorý bol pre našu rodinu veľmi náročný. Matejov stav sa postupne stabilizoval. Jedným z veľkých úspechov počas pobytu bola stabilizácia spánku, Matej postupne po dvoch týždňoch od začatia pobytu  nabehol na pravidelný spánkový režim (od 20:00 do 7:00).

24.05.2017  bol deň, kedy Matej prišiel domov. Po veľkej radosti z toho, že je opäť doma a že náš TEAM je opäť kompletný, prišlo prebudenie a uvedomenie si našej reality – čo ďalej bude s Matejom: potreboval cvičiť, rehabilitovať, stimulovať… Pokračovali sme vo vybavovaní liečebného pobytu v Kováčovej, ale čo dovtedy?

Odpoveď prišla sama, pre niektorých je to riadenie osudu, pre iných náhoda, pre nás to je Božie riadenie. Poslal nám do cesty:

  • Danku: ktorá nám pomohla radami, bazálnou stimuláciou a hippoterapiou – a robia to úžasne aj s partnerom Peťom
  • Ivetu: má dlhoročné skúsenosti s prácou s ľuďmi v stave ako je náš Matej – je neskutočné s akou vervou sa pustila do Matejka a cvičí s ním Vojtovu metódu
  • Jula: maséra s dlhoročnými skúsenosťami a úžasnou pohodou

Sú to ľudia, ktorí dávajú Matejkovi nie iba fyzickú pomoc, ale aj srdiečko, a tým nám veľmi pomáhajú.

11.05.2017 – prevoz na detské oddelenie

Počas pobytu na detskom oddelení sme sa dozvedeli od známych o neziskovej organizácii Plamienok a stretli sme sa s pani riaditeľkou, ktorá nám dala nádej a našli sme spoločné riešenie. Ujali sa nášho Matejka.

10.05.2017 – prvýkrát zaplakal

05.05.2017 – zavedený PEG – kvôli kŕmeniu

29.04.2017 začal samostatne dýchať bez prístroja a ten je následne odpojený.

17.04.2017 vznik facebookovej skupiny Modlitebná reťaz za Mateja Chovančáka, kde sa spojili ľudia aby vytvorili nepretržitú reťaz modlitieb počas 24 hodín a počas niekoľkých týždňov.

15.04.2017 cca 20:30 prílet na Heliport detskej fakultnej nemocnice Krámare, kde bol prevezený na JIS a tu sa mu začal venovať tím lekárov a sestričiek JIS Kramáre a venoval sa mu 27 dní.

15.04.2017 19:30 odlet. Pani doktorke zo záchrannej leteckej služby sa podarilo napichnúť kanilu pri teplote tela 25 stupňov celzia, čím sa zvýšili Matejové šance.

15.04.2017 cca 19:15 prílet helikoptéry

15.04.2017 cca 18:25 príchod rýchlej záchrannej služby z Janíkov a o 5 minút neskôr zo Šamorína. Oživovanie trvalo cca 51 minút. Výsledkom ich snahy sú slová, ktoré nám navždy ostanú v srdciach a ktoré nám pán doktor zo Šamorína povedal tesne pred presunom do helikoptéry: „Má stabilizovaný tlak a pulz“

15.04.2017 cca 18:15 Matejka zachránil sused Štefan + mladý pár a poskytli mu prvú pomoc.

15.04.2017 18:00 sa začal písať tento príbeh.

Zdieľať: